Nyheter

Cradlenet lägger kontinuerligt upp två huvudnyheter på denna sida och Cradlenets nyhetsbrev. Är du sugen på fler nyheter om cirkulär ekonomi? Det finns massor - följ oss på sociala medier och anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Mått på cirkularitet testat på produkter!

RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet driver ett projekt där man testar ett mått som mäter cirkularitet för förenkla mätbarhet. Måttet ser på andelen använt material samt värdet på materialet och den första rapporten från projektet finns nu klar.

Screen Shot 2018-12-23 at 10.03.38.png

Ekonomisk tillväxt inte avgörande för ett hållbart samhällsbyggande

Svenska forskare har i rapporten “Framtider bortom BNP-tillväxttagit fram fyra möjliga framtidsscenarier för Sverige år 2050 som inte förutsätter ekonomisk tillväxt. Samtliga utgår från en tillväxt kring noll och bibehållen ekonomisk, ekologisk- och social hållbarhet. Cirkulär ekonomi och delningsekonomi lyfts fram som viktiga delar i omställningen och spelar en central roll i ett av de fyra scenario - “Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten”.


Nyhetsbrev

Skriv upp dig på nyhetsbrevet genom att klicka här

Prenumerera på nyhetsbrev