De startar Circular Hotspot Norden: Cathrine Barth, Circular Norway, Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster, Josefina Sallén, Rise, och Elin Bergman, Cradlenet.  Foto: Björn Anderberg

De startar Circular Hotspot Norden: Cathrine Barth, Circular Norway, Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster, Josefina Sallén, Rise, och Elin Bergman, Cradlenet. Foto: Björn Anderberg

Lansering av förstudie till en Nordic Circular Hotspot

Under World Economic Forum i Helsingfors den 4 juni lanserade aktörer inom cirkulär ekonomi i Norge, Sverige, Finland och Danmark de första stegen till ett Circular Hotspot Norden. Med finansiellt stöd från Nordic Innovation kommer en arbetsgrupp att inledningsvis utreda de unika behoven och möjligheterna i Norden för att kunna etablera denna plattform för kunskapsutbyte om, och entreprenörskap kring, cirkulär ekonomi mellan de nordiska marknaderna.

– Tanken föddes förra våren då Circular Hotspot i Holland bjöd in intressenter från hela i Europa. Vi inspirerades och vill nu kopiera detta på nordisk basis. Alla som vill bidra i det här tidiga skedet får gärna höra av sig till vår arbetsgrupp, säger Elin Bergman, från Cradlenet och Världsnaturfonden WWF

Websida: www.nordiccircularhotspot.org