Den biologiska och den tekniska cykeln

En cirkulär ekonomi kan liknas med det naturliga systemet där avfall från en process blir näring till en annan. Produkter, komponenter och material cirkulerar i två olika flöden: det biologiska och det tekniska (se figur nedan).

I den biologiska cykeln cirkulerar mat och biobaserade material, som är ofarliga för hälsa och miljö. I denna cykeln sker konsumtion, det vill säga att de produkter som skapas och cirkulerar i den biologiska cykeln förlorar sin funktion och värde efter förbrukning (kökspapper, tandkrämstuber, schampoflaskor, engångsmuggar...). Dessa produkter är designade för att återgå till biosfären, utan att orsaka skada, genom kompostering eller rötning och generera gödsel eller biogas. När materialet återförts till biosfären skapas nytt förnybart material som kan användas för att tillverka nya produkter för förbrukning.. 

I den tekniska cykeln cirkulerar produkter, komponenter och material som är designade för att cirkulera med bibehållen kvalitet för att kunna återanvändas, enkelt repareras, renoveras, omtillverkas eller materialåtervinnas. I den tekniska cykeln cirkulerar både förnybart- och icke-förnybart material. Produkter är inte längre sålda, utan uthyrda, leasade och återlämnade till produkttillverkaren. Det gör att producenten behåller ägandet av, och ansvaret för, produkten och dess material medan konsumenten blir användare av dess funktion.

Läs mer om den biologiska och tekniska cykeln >>

Cycles.png