Stadgar

Nedan följer ett utdrag ur stadgarna om föreningens ändamål.

Föreningens syfte är att bidra till skapandet och vidareutvecklandet av ett levande, rättvist, hälsosamt, säkert, mångfaldigt och hållbart samhälle. Ett samhälle med ren luft, vatten, jord och energi, som är ekonomiskt, etiskt, ekologiskt och estetiskt njutbart för samtliga invånare och besökare.

Föreningen ska uppnå sitt syfte genom att, med Sverige som bas, främja spridandet av konceptet cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle, såsom koncepten formuleras av Ellen MacArthur Foundation respektive i boken ”Cradle to Cradle. Re-making the way we make things” av Michael Braungart och William McDonough (”Boken”).
Konceptet Cradle to Cradle är en av vägarna in i den cirkulära ekonomin. Det kan sammanfattas enligt nedan

Cradle to Cradle använder naturens egna processer som modell för mänsklig produktion och grundar sig på följande tre principer:

Avfall = näring
Förnyelsebar energi
Främja mångfald

I en cirkulär ekonomi kan alla material genom rätt design bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man avfall som koncept – tidigare avfall blir till antingen näring åt jorden eller nya värdefulla råvaror åt industrin. I förlängningen står den cirkulära ekonomin för ett koncept där material – precis som i naturen – aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion är till gagn för mänskligheten och naturen. Föreningen ska vara en plattform för nätverkande, informationsspridning, affärsskapande och -utvecklande och främjande av koncepten cirkulär ekonomi i Sverige. Föreningen ska också stödja initiativ och projekt i Sverige som bygger på cirkulär ekonomi. Föreningen ska också initiera och stödja samarbeten mellan olika aktörer på nationell (inklusive lokala och regionala aktörer), europeisk och global nivå relaterat till cirkulär ekonomi.

Föreningen är en icke-vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden organisation som är grundad på de humanistiska värderingar som cirkulär ekonomi och konceptet Cradle to Cradle bygger på.

Föreningen är fristående från organisationer som ägs, företräds eller är associerade med upphovsmännen till Cradle to Cradle, såsom Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA), Cradle to Cradle Product Innovation Institute eller MBDC samt Ellen MacArthur Foundation men följer eventuella riktlinjer och råd från dessa i den mån de främjar syftet med föreningen.

Här kan ni ladda ner stadgarna som PDF

 

 

Kontakta Cradle Net:
E-post: yes [a] cradlenet.se
Telenr: 070 525 16 05

10 Responses to "Stadgar"
  • Kontakt

    E-post: info[a]cradlenet.se