Sunda Hus


SundaHus erbjuder fastighetsägare tjänster för mer miljömässigt- och socialt hållbara byggmaterialval. Med ett webbaserat system och rådgivning ger SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Cradlenet har intervjuat Lisa Elfström, marknadschef på SundaHus.

På vilket sätt arbetar SundaHus med cirkulär ekonomi och vad har ni för vision inom detta område?
Att använda gifter i ett kretslopp är som att hälla sand i ett urverk - allt hamnar förr eller senare i naturen, utanför kretsloppssystemet. SundaHus arbetar med medvetna materialval i bygg- och fastighetssektorn. Det handlar om att välja bort produkter som innehåller farliga ämnen samt att dokumentera innehållet i en byggnad. Vi menar att transparens om kemiskt innehåll i produkter är en förutsättning för att skapa cirkulära flöden eftersom informationen gör det enklare och effektivare att återanvända och återvinna material. SundaHus har en tydlig vision om ett hållbart samhälle utan farliga ämnen och vår affärsidé handlar om att sälja strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling. 
 

Sunda+hus.png

Sunda Hus

December 2016

SundaHus erbjuder fastighetsägare tjänster för mer miljömässigt- och socialt hållbara byggmaterialval. Med ett webbaserat system och rådgivning ger SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Cradlenet har intervjuat Lisa Elfström, marknadschef på SundaHus.

På vilket sätt arbetar SundaHus med cirkulär ekonomi och vad har ni för vision inom detta område?
Att använda gifter i ett kretslopp är som att hälla sand i ett urverk - allt hamnar förr eller senare i naturen, utanför kretsloppssystemet. SundaHus arbetar med medvetna materialval i bygg- och fastighetssektorn. Det handlar om att välja bort produkter som innehåller farliga ämnen samt att dokumentera innehållet i en byggnad. Vi menar att transparens om kemiskt innehåll i produkter är en förutsättning för att skapa cirkulära flöden eftersom informationen gör det enklare och effektivare att återanvända och återvinna material. SundaHus har en tydlig vision om ett hållbart samhälle utan farliga ämnen och vår affärsidé handlar om att sälja strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling. 
 

Vad tror ni behövs för att snabba på omställningen till en cirkulär ekonomi i Sverige?
På samhällsnivå krävs styrmedel som uppmuntrar till återvinning och återanvändning där affärsnyttan går hand i hand med resurseffektivitet. Vi behöver se på byggnader som materialbanker med värdefulla material istället för något som bara ska bli avfall. Anledningen är att det leder till nya affärsmodeller i branschen men också helt andra behov där informationsteknologin och digitaliseringen får en allt viktigare roll.