Cradlenet är ett tvärsektoriellt nätverk som arbetar för att främja cirkulär ekonomi i Sverige. Cradlenet drivs som en ideell förening och såväl privatpersoner som företag och organisationer är välkomna att bli medlemmar.

Senaste nyheterna om cirkulär ekonomi

Cradle Net

Cradle Net är ett tvärsektoriellt nätverk bestående av ett 100-tal formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger m fl som arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi grundat i konceptet Cradle to Cradle (C2C), i Sverige och över världen. Liknande konstellationer finns även i Holland och Danmark. Såväl…

(Read More)

Snabbintroduktion

Cradle to Cradle använder naturens egna processer som modell för mänsklig produktion och grundar sig på tre huvudprinciper: Avfall = föda Solen som energikälla, i alla dess former Främja mångfald Enligt Cradle to Cradle kan alla material genom rätt grunddesign bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man…

(Read More)
Medlemsansökan: Klicka här
  • Kontakt

    E-post: info[a]cradlenet.se