Cradlenet är ett tvärsektoriellt nätverk som arbetar för att främja cirkulär ekonomi i Sverige. Cradlenet drivs som en ideell förening och såväl privatpersoner som företag och organisationer är välkomna att bli medlemmar.

Senaste nyheterna om cirkulär ekonomi

Cradlenets remissvar till regeringen

Omkring 130 remissvar på utredning om cirkulär ekonomi skickades in till regeringen den 27 juni. Fantastiskt att så många, både företag och kommuner, tog sig tid till att försöka påverka och optimera Sveriges arbete för en cirkulär ekonomi. Huvudbudskapet i Cradlenets remissvar är att Sverige behöver en nationell strategi f…

(Read More)

Cradlenets ordförande Emma Enebog utses till Årets Inspiratör!

Den 31 maj tilldelades Emma Enebog, Cradlenets ordförande, Swecos Hugopris: Årets Inspiratör. Motivering: Emma Enebog utses till Årets inspiratör för att med stor entusiasm och nytänkande som Myrornas hållbarhetschef exemplifiera cirkulär ekonomi genom återbruk. Som ny ordförande i Cradlenet har hon uppdraget att sprida grundpelarna i cirkulär ekonomin till allt fler…

(Read More)

Välkommen på frukostseminarium om framtidens delningsekonomi

Konsumtionen och ägandet tar nya former och allt fler företag tittar på att cirkulära lösningar där kunden hyr, själv hyr ut eller leasar produkter. Förändringen mot cirkulär ekonomi bäddar för nya konsumtionslösningar. Hur tar man fram och utvecklar dessa konsumtionslösningar på ett innovativt sätt? Hur ser f…

(Read More)
Medlemsansökan: Klicka här
  • Kontakt

    E-post: info[a]cradlenet.se