Cradlenet är ett tvärsektoriellt nätverk som arbetar för att främja cirkulär ekonomi i Sverige. Cradlenet drivs som en ideell förening och såväl privatpersoner som företag och organisationer är välkomna att bli medlemmar.

Senaste nyheterna om cirkulär ekonomi

Lyckad workshop om scenariobyggande under OSCE Days

Den 8 juni under OSCED-dagarna (Open Source Circular Economy Days) anordnade Cradlenets lokalförening, Cradlenet Väst, en workshop om scenariobyggande kring cirkulär ekonomi tillsammans med Ekocentrum. Under workshopen delades deltagarna upp i två grupper och varje grupp fick ett tema som de skulle bygga upp ett framtidsscenario kring. Seminariet var på engelska och detta är vad grupperna…

(Read More)

Studiebesök ReTuna återbruksgalleria 13 oktober

I samband med regeringens utredning om cirkulär ekonomi och utredningens förslag om att stärka kommunernas ansvar för att förebygga avfall anordnar Cradlenets medlemmar en studieresa till återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna kommun. ReTuna är ett exempel på hur kommunala verksamheter och hushåll kan minska sitt avfallet genom återbruk och återanvändning. Läs mer om…

(Read More)

Lunds Universitet bjuder in till seminarium om cirkulär ekonomi 12/9

Vi producerar nästan 500 kg hushållsavfall per person och år, utan att räkna in avfallet som våra varor och tjänster ger upphov till. För att nå klimatmålen måste avfallsuppkomsten minska och den cirkulära ekonomin utvecklas. Uppdatera dig om senaste rönen inom cirkulär ekonomi och på avfallsområdet. Välkommen…

(Read More)
Medlemsansökan: Klicka här
  • Kontakt

    E-post: info[a]cradlenet.se