Cradlenet är ett tvärsektoriellt nätverk som arbetar för att främja cirkulär ekonomi i Sverige. Cradlenet drivs som en ideell förening och såväl privatpersoner som företag och organisationer är välkomna att bli medlemmar.

Senaste nyheterna om cirkulär ekonomi

Lunds Universitet bjuder in till seminarium om cirkulär ekonomi 12/9

Vi producerar nästan 500 kg hushållsavfall per person och år, utan att räkna in avfallet som våra varor och tjänster ger upphov till. För att nå klimatmålen måste avfallsuppkomsten minska och den cirkulära ekonomin utvecklas. Uppdatera dig om senaste rönen inom cirkulär ekonomi och på avfallsområdet. Välkommen…

(Read More)

Cradlenets remissvar till regeringen

Omkring 130 remissvar på utredning om cirkulär ekonomi skickades in till regeringen den 27 juni. Fantastiskt att så många, både företag och kommuner, tog sig tid till att försöka påverka och optimera Sveriges arbete för en cirkulär ekonomi. Huvudbudskapet i Cradlenets remissvar är att Sverige behöver en nationell strategi f…

(Read More)

Cradlenets ordförande Emma Enebog utses till Årets Inspiratör!

Den 31 maj tilldelades Emma Enebog, Cradlenets ordförande, Swecos Hugopris: Årets Inspiratör. Motivering: Emma Enebog utses till Årets inspiratör för att med stor entusiasm och nytänkande som Myrornas hållbarhetschef exemplifiera cirkulär ekonomi genom återbruk. Som ny ordförande i Cradlenet har hon uppdraget att sprida grundpelarna i cirkulär ekonomin till allt fler…

(Read More)
Medlemsansökan: Klicka här
  • Kontakt

    E-post: info[a]cradlenet.se