Fortsatt stöd från Mistra för att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, beviljar forskningsprogrammet Mistra REES stöd i ytterligare fyra år med totalt 47 miljoner kronor. Målet är att underlätta övergången mot en mer resurseffektiv och cirkulära ekonomi i den svenska tillverkningsindustrin.
– Vi är otroligt glada över att Mistra har valt att ge oss fortsatt förtroende och möjlighet att fördjupa vår forskning kring resurseffektiva lösningar, säger Mattias Lindahl, professor vid LiU och programdirektör för Mistra REES.

Läs mer här>>

Source: http://www.mynewsdesk.com/se/linkopings_un...