Uppdaterad nationell vägkarta

Nu finns en uppdaterad version av Finlands nationella vägkarta för cirkulär ekonomi. “Den ger finska aktörer en möjlighet att vara delaktiga i spelet om en hållbar ekonomi och därmed garantera såväl ett gott liv, ren miljö och konkurrenskraft.”

Läs mer här >>