Cradlenet pekas ut som en av Sveriges thought leders inom cirkulär ekonomi

Cradlenet har sedan starten 2009 varit övertygad om att världen är på väg mot en cirkulär omställning och vårt uppdrag är att skynda på och vara med och driva omställningen samt vägleda politiker kring prioriteringar i denna omställning.  Cradlenet är allomfattande när de handlar som cirkulär ekonomi (vi begränsar inte vårt arbete till enstaka sakfrågor) och vi är branschoberoende. Vårt mål är att Sverige ska bli cirkulärt och vi gör allt vi kan för att bidra till det. Ett stort tack till alla våra medlemmar som gör vår arbete möjligt!

Aktuell hållbarhet har kartlagt nyckelspelare i den cirkulära omställningen i Sverige, där Cradlenet tillsammans med bland andra RE:Source, Vinnova, Återvinnings Industrierna, Ragn-Sells och IKEA är några av de utpekade. I deras nyligen publicerade artikel berättar Cradlenets ordförande (även hållbarhetschef på Ragn-Sells) Pär Larshans tillsammans med RE:Source EvaLena Blomqvist och Återvinningsindustriernas Lina Bergström om vad cirkulär ekonomi är och delar sina framtidsspaningar.

Source: http://www.cradlenet.se/cradlenet-i-media