Test av inventeringsverktyg och marknadsplats för återbruk

Centrum för cirkulärt byggandesöker nu testanvändare till nya digitala verktyg som ska stödja återbruk av byggprodukter.

“Vi söker dig som vill hitta och köpa in återbrukbara byggprodukter och dig som hanterar sådana, exempelvis i samband med ombyggnation eller rivning. Och vi söker dig som är i behov av att få bättre översikt på tillgängliga produkter i lager.”