Ny avhandling om cirkulär ekonomi och cirkulära möbelflöden!

Centrum för cirkulärt byggandesöker nu testanvändare till nya digitala verktyg som ska stödja återbruk av byggprodukter.

Avhandlingen är en den i det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3”. På cirkularitet.se berättar forskaren Thomas Nyström om resultatet och lyfter bland annat vikten av framtidsadaptiv design “Men ett av få, kanske det enda sättet att faktiskt sänka affärsrisken är genom att konstruera framtidsadaptiva produkter på så sätt att de kan hållas attraktiva in i framtiden betydligt bättre än dagens produkter. “

Läs mer