Cradlenet pekas ut som en av Sveriges thought leders inom cirkulär ekonomi

Cradlenet har sedan starten 2009 varit övertygad om att världen är på väg mot en cirkulär omställning och vårt uppdrag är att skynda på och vara med och driva omställningen samt vägleda politiker kring prioriteringar i denna omställning.  Cradlenet är allomfattande när de handlar som cirkulär ekonomi (vi begränsar inte vårt arbete till enstaka sakfrågor) och vi är branschoberoende. Vårt mål är att Sverige ska bli cirkulärt och vi gör allt vi kan för att bidra till det. Ett stort tack till alla våra medlemmar som gör vår arbete möjligt!

Aktuell hållbarhet har kartlagt nyckelspelare i den cirkulära omställningen i Sverige, där Cradlenet tillsammans med bland andra RE:Source, Vinnova, Återvinnings Industrierna, Ragn-Sells och IKEA är några av de utpekade. I deras nyligen publicerade artikel berättar Cradlenets ordförande (även hållbarhetschef på Ragn-Sells) Pär Larshans tillsammans med RE:Source EvaLena Blomqvist och Återvinningsindustriernas Lina Bergström om vad cirkulär ekonomi är och delar sina framtidsspaningar.

Source: http://www.cradlenet.se/cradlenet-i-media

Fortsatt stöd från Mistra för att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, beviljar forskningsprogrammet Mistra REES stöd i ytterligare fyra år med totalt 47 miljoner kronor. Målet är att underlätta övergången mot en mer resurseffektiv och cirkulära ekonomi i den svenska tillverkningsindustrin.
– Vi är otroligt glada över att Mistra har valt att ge oss fortsatt förtroende och möjlighet att fördjupa vår forskning kring resurseffektiva lösningar, säger Mattias Lindahl, professor vid LiU och programdirektör för Mistra REES.

Läs mer här>>

Source: http://www.mynewsdesk.com/se/linkopings_un...

Stora möjligheter med offentlig upphandling som cirkulärt fokusområde

Offentlig upphandling är ett av tre fokusområden för Delegationen för cirkulär ekonomi. Cradlenets ordförande Pär Larshans, även hållbarhetschef på Ragn-sells, medverkar som fristående expert i referensgruppen för området. I en artikel i Inköpsrådet(17/6) beskriver Pär att det offentliga upphandlar för omkring 800 miljoner kronor per år och vilka möjligheter det kan innebära: “– Genom att till exempel kräva mer återvunnet material kan offentlig verksamhet bidra rejält i omställningen till en cirkulär ekonomi.”

Ny avhandling om cirkulär ekonomi och cirkulära möbelflöden!

Avhandlingen är en den i det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3”. På cirkularitet.se berättar forskaren Thomas Nyström om resultatet och lyfter bland annat vikten av framtidsadaptiv design “Men ett av få, kanske det enda sättet att faktiskt sänka affärsrisken är genom att konstruera framtidsadaptiva produkter på så sätt att de kan hållas attraktiva in i framtiden betydligt bättre än dagens produkter. “

Read More

EU förbjuder engångsplast!

27/3 godkände Europaparlamentet lagen som förbjuder engångsartiklar av plast i EU från 2021. Lagen innefattar även ett insamlingsmål på 90 procent för plastflaskor senast 2029, samt krav på att 25 procent av innehållet i plastflaskor 2025 måste vara återvunnen plast

Read More

Rapport visar i detalj de ambitiösa åtaganden som industrier och regeringar tagit på sig för en cirkulär omställning av plast

“The report follows the launch of the New Plastics Economy Global Commitment in October 2018, which established a vision to stop plastic waste and pollution at source by applying circular economy principles. Since then the number of signatories has risen to more than 350 and now includes Apple, Barilla, Tetra Pak, and L’OCCITANE en Provence, as well as the Government of Rwanda and the cities of Sáo Paulo (Brazil) and Ljubljana (Slovenia).” 

Read More

Ellen MacArthur Foundation publicerar ny rapport om städer och cirkulär matproduktion.

By making great strides in productivity, the industrial food system has managed largely to meet the demands of a growing global population. However, this approach to food production, and the management of food by-products, is endangering biodiversity and human health. It has become clear that this food system is no longer fit for the 21st century and that a new model is required.

Read More