Cradlenets integritetspolicy

2018-05-24

Insamling och behandling av personuppgifter

Cradlenet hanterar personlig information med hög integritet och inhämtar endast information som är nödvändig och relevant för vår verksamhet. Cradlenet avser att skydda personuppgifter som vi samlar in och lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna. 

Anmälan till medlemskap samt registrering av ytterligare personer under medlemskapet

Vid anmälan till medlemskap i Cradlenet anges medlemsorganisationens huvudkontaktperson mot Cradlenet. Vid privat medlemskap är personen som blivit medlem huvudkontaktperson mot Cradlenet. När det gäller en organisations medlemskap innefattas alla medarbetare på företaget inom det medlemsskapet. Personuppgifter som samlas in är namn, efternamn, e-post, telefon och postkod. Dessa personuppgifter sparas i vårt medlemsregister.

Vid utskick av medlemsmejl använder vi alltid teknik som inte visar e-postadresser till andra mottagare.

Vid en organisations utträde ur Cradlenet raderas samtliga uppgifter för den (kontakt)personen som registrerat sig under medlemskapet från vårt medlemsregister inom 12 månader. Du kan när som helst avsluta ditt medlemsskap genom att mejla till medlem@cradlenet.se. Om du bara vill avregistrera dig från medlemsutskicken kan du göra det genom att en avregistreringslänk längst ner i medlemsmejlet. Efter det att medlemskapet avslutats och innan personuppgifterna raderas kan Cradlenet kontakta den före detta medlemmen för att eventuellt fråga vad anledningen var till beslutet att avsluta medlemsskap.

Cradlenet använder medlemsregistret för att hantera och kontrollera status på medlemskap. Medlemmens postkod kan användas för att skicka riktad information om föreningens aktiviteter inom ett visst geografiskt område.

Anmälan till möten och andra aktiviteter

Vi använder oss av Google forms för anmälan till våra möten och andra aktiviteter så att vi kan planera våra evenemang. Information som anges i anmälningsformuläret hanterar Google enligt sin Sekretesspolicy. Information om Googles sekretesspolicy hittar du här. Vi använder också i vissa fall SurveyMonkey (enkätverktyg) för att få feedback från er på våra medlemsmöten. Surveymonkeys sekretesspolicy hittar du här.

De insamlade personuppgifterna sparas inte under en längre tid än 18 månader.

Anmälan till nyhetsbrev

Cradlenets nyhetsbrev

Cradlenet erbjuder minst 6 kostnadsfria nyhetsbrev per år för medlemmar och icke-medlemmar. För att kunna skicka aktuella och relevanta nyheter och aktiviteter om cirkulär ekonomi via nyhetsbrevet lagrar Cradlenet följande personuppgifter: namn, efternamn och e-post. Dessa personuppgifter sparas i vår lista med prenumeranter av vårt nyhetsbrev som hanteras i MailChimp (MailChimps Privacy Policy hittar du här). Medlemmar i Cradlenet blir inte per automatik också prenumeranter av Cradlenets nyhetsbrev, utan behöver registrera sig via Cradlenets hemsida, här! Vid utskick av nyhetsbrev använder vi alltid teknik som inte visar e-postadresser till andra mottagare.

Prenumeranter kan alltid avregistrera sig från nyhetsbreven genom en avregistreringslänk längst ner i utskicken. Vid avregistrering från nyhetsbreven raderas samtliga uppgifter för personen inom 12 månader. 

Kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig – eller om du vill rätta eller radera

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som Cradlenet behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via: info@cradlenet.se.

Datainspektionen

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på https://www.datainspektionen.se/.

Flowers 2.jpg