Emma Enebog,
ordförande


Emma arbetar till vardags på Myrorna som hållbarhetschef med ansvar för affärsutveckling. Hon har en utbildning i miljövetenskap och har tidigare arbetat på Fairtrade. I rollen som styrelseordförande vill hon utveckla Cradlenet som organisation och röst i samhället. Hon drivs av att bygga upp och förändra. Emma vill verka för att Cradlenet ska vara en stark kraft som accelererar cirkularitet i Sverige.


Johanna Nordenskjöld,
ledamot och vice ordförandeJohanna arbetar idag som VD på kommunikationsbyrån Hemma. Tidigare har hon arbetat med socialt företagande på Stockholms Stadsmission med fokus på att utveckla cirkulära modeller kring livsmedel, textil samt arbetsintegration. Att arbeta cirkulärt är ett sätt skapa fler affärsmöjligheter. Det vill Johanna inspirera fler till att göra.

Michiel van Noord,
ledamot och kassörMichiel arbetar som hållbarhetskonsult på Esam AB. Han är utbildad civilingenjör med specialisering på teknik inom hållbar utveckling och har på ideellt plan varit engagerad i sociala hållbarhetsfrågor. Under hans år i Sverige har han fördjupat sig i hållbar utveckling i den bebyggda miljön med cirkulär ekonomi som utgångspunkt. Michiel är uppskattad som föreläsare, kursledare och moderator på workshops.

Carolina Togård,
ledamot


Carolina är civilingenjör med inriktning mot Industriell Ekologi och arbetar som miljökonsult på ÅF AB. I sitt examensarbete (2016) skrev hon om att mäta cirkularitet och kundnöjdhet av produkt-tjänstesystem för IKEA. Carolina vill sprida kunskap om cirkulär ekonomi – hur den fungerar, varför den så är viktig och vilka möjligheter den ger. Hon vill få företag att komma igång och komma vidare med att arbeta cirkulärt.

Stina Behrens,
ledamotStina är service designer på Transformator Design, som är ett servicedesign företag inom cirkulär ekonomi. Hon är utbildad sociolog och har tidigare arbetat med internationellt bistånd. Hon har ett brinnande engagemang för människors drivkrafter, hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi. Stina vill arbeta med att sprida kunskap om, och stödja företag i övergången mot en, cirkulär ekonomi.

Nancy Holm,
ledamot

Nancy har i över tio års tid arbetat som marknads-och kommunikationschef på Svanen med ansvar för miljömärkena Svanen och EU-Blomman. Hon är även styrelsemedlem i Solvatten AB. Nancy är utbildad journalist och har tidigare arbetat som, bland annat, EU- projektledare för två internationella miljöprojekt: Save the North Sea och Baltic Seabreeze och som Nordisk PR och Community Affärs chef på Microsoft.

Pelle Halling,
ledamot


Pelle grundade och drev under tio år 4Cycle som förändrade synsättet på återvinning i flyttbranschen. Han har under de senaste tre åren skapat ett hållbarhetskoncept på EFG (European Furniture Group) som omsätter hållbarhets- och miljöfrågor till konkreta handlingar. Pelle arbetar nu som egen konsult med fokus på hållbarhet i praktiken. Hans ledstjärna i livet är göra saker för att han kan och inte för att han måste.

Yrsa Lindberg,
ledamot


Yrsa arbetar som konsult på Prime PR. Tidigare arbetade hon på tankesmedjan Fores med digitalisering av samhället, social hållbarhet och klimat- och miljöfrågor. Innan dess har hon, bland annat, projektkoordinerat Myrornas första hållbarhetsrapport och hon har grundat BEE NICE. Yrsa blev år 2016 utnämnd till en av Sveriges topp 33 hållbarhetstalanger. Hon har en kandidat i Humanekologi och en magister i Globalt Ledarskap och Hållbar Utveckling.

Julia Senninger,
ledamot


Julia jobbar som hållbarhetskonsult på U&We. Hon har en master inom Hållbar utveckling och inom CSR. Som ledamot i Cradlenet tycker Julia att det vore spännande att bidra till att sprida det cirkulära tänket till fler företag och till samhället. Julia vill leva i en framtid utan sopor och begränsade resurser, där allt material, både i biologiskt och tekniskt, har fått en mycket längre livslängd innan det cirkulerar tillbaka in i kretsloppet. Cirkulär ekonomi är framtiden helt enkelt!

Elin Bergman,
suppleant

Elin arbetar på Världsnaturfonden WWF där hon ansvarar för företagssamarbeten. Tidigare har hon arbetat som kommunikations- och marknadschef på hållbarhetkonsultföretag. Elin vill arbeta för att cirkulär ekonomi ska gå från att vara en vision och teori till att bli en konkret affärsmodell som företag ser som en självklarhet i Sverige. Elin var under 2015 och halva 2016, ordförande i Cradlenet.

Carolina Strindmar,
suppleant


Caroline är hållbarhetsansvarig på Yasuragi. Hon har arbetat med hållbarhet i cirka 10 år. Rollen som hållbarhetsansvarig fick hon direkt efter sin utbildning i miljövetenskap genom att, under tre månaders projektanställning, producera ett hållbarhetskoncept för hela verksamheten med hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, social, ekonomisk och hållbart ledarskap. Caroline lägger ett stort engagemang på att engagera och inspirera unga och studenter och är en ofta anlitad föreläsare och processledare.