Back to All Events

Vägen till en cirkulär ekonomi

  • Courtyard by Marriot Stockholm (map)

Aktuell hållbarhet bjuder inte till en heldagskonferens om “Vägen till en cirkulär ekonomi”

Mer information och anmälan >>

Omställningen mot en cirkulär ekonomi påverkar stora delar av samhället och skapar en rad nya möjligheter. En effektivare produktion med ökad resurseffektivitet, mindre avfall, en ökad sysselsättning och konkurrenskraft är några av fördelarna. Omställningen innebär också utmaningar i form av skifte av affärsmodeller, policy som behöver justeras och ny teknik som ska tas fram. Vad betyder omställningen till en cirkulär ekonomi i praktiken och vad krävs av företagen, politiken och av forskningen för att omställningen ska ta fart på allvar? Bland talarna hittar du några av den cirkulära ekonomins absoluta föregångsgestalter.

Välkommen till konferensen där du får du den allra senaste kunskapen om hur fältet cirkulär ekonomi utvecklas i Sverige och Europa. 

Ur programmet

En lönsam omställning – strategierna som visar vägen

Två sessioner med fokus på förändrade affärsmodeller med forskare från universitetet i Exeter, Storbritannien

Den cirkulära ekonomins fader Walter Stahel om sin nya bok

Internationell utblick – Holland, Finland, Slovenien och Storbritannien visar vägen

Policyworkshops – så behöver policyn förändras