Back to All Events

SIS bjuder in till intressemöte om cirkulär ekonomi

  • SIS Conference Center Torsplan Stockholm (map)
cirkular-ekonomi-750x230.jpg

SIS bjuder in de som vill vara med i utvecklingen av en ny global standard för cirkulär ekonomi.
SIS skriver på sin hemsida:

“På vilket sätt kan samhällets aktörer ställa om sina verksamheter och precisera sitt cirkulära sammanhang? Hur får man den traditionella linjära modellen av råvaruuttag, produktion, konsumtion och avfall till att bli mer cirkulär? Till vilken utsträckning sker det idag och hur kan arbetat blir ännu smartare och mer hållbart?

Välkommen till ett SIS intressentmöte för cirkulär ekonomi den 7 maj. ISO har startat en ny kommitté för circular economy, vars mål bland annat är att ta fram en ledningsystemsstandard för cirkulär ekonomi. Nu kan din verksamhet vara med och påverka framtida ISO-standarder inom området cirkulär ekonomi.

Efter den avslutande lunchen är det kommer det vara möjligt att medverka som gästdeltagare vid SIS arbetsgruppsmöte för Ekodesign och Cirkulär ekonomi som förbereder sig inför det första internationella mötet för ISO/TC 323 Circular economy.

Program

Registrering, kaffe och smörgås från klockan 9.30

Start 10.00 Jimmy Yoler, moderator från SIS, hälsar välkommen.

Introduktion | Nyckelfaktorer att utforma lösningar för en cirkulär ekonomi
Mattias Lindahl, Professor och ordförande SIS arbetsgrupp för Ekodesign, Linköpings Universitet 

Case 1 | Circular Economy at Ericsson
Richard Trankell, Environmental product manager, Ericsson                                        

Case 2 | Slutna materialflöden – en utopi för en byggentreprenör?
Pernilla Löfås, Hållbarhetsansvarig, NCC Building Sweden              

Paus, kaffe                                                                                                                             

Interaktivitet
Rundabordssamtal                                                            

Delta i standardiseringen | Standardisering inom Cirkulär Ekonomi och Sveriges medverkan i ISO/TC 323 Circular Economy
Bengt Rydstedt, projektledare SIS

Anmäl ditt intresse att delta i framtagningen av ledningssystemstandarden för cirkulär ekonomi. Läs mer och gör en intresseanmälan genom SIS kommitté för miljöledning.

Vi avslutar och bjuder på enklare lunch (wrap) cirka klockan 12.30

Efter den avslutande lunchen är det kommer det vara möjligt att medverka som gästdeltagare vid SIS arbetsgruppsmöte för Ekodesign och Cirkulär ekonomi som förbereder sig inför det första internationella mötet för ISO/TC 323 Circular economy.

Intressentmötet är kostnadsfritt men utebliven närvaro debiteras 495 kronor.

 

Läs mer om hur standarder hänger ihop med cirkulär ekonomi.”