Back to All Events

Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller

Skärmklipp cirkulär.PNG

“Sydsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad bjuder in till en heldagskonferens den 24 april om Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller – möjligheter och utmaningar.

Under konferensen kommer skånska företag att presentera olika affärsmodeller och dessa kommenteras av två erfarna miljöjurister utifrån miljölagstiftningens krav och tillämpning. Bland annat kommer avfallsbegreppet, kommunala avfallsmonopolet och miljötillståndens rättskraft att analyseras vad avser relevant affärsmodell.

”Cirkulära affärsmodeller och industriell symbios är en viktig möjlighet för Sverige att ta steget in i en biobaserad ekonomi och förverkliga visionen om det fossilfria välfärdslandet. Det är bra för jobben och tillväxten samtidigt som vi kommer till rätta med några av våra största utmaningar på klimat- och miljöområdet.”
Näringsdepartementet”

Datum och tid

24 april 2019, 08:30 – 16:00

Plats

Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

För mer information: https://handelskammaren.com/wp-content/uploads/2019/03/Program_cirkulär.pdf