Back to All Events

Hur kommer vi igång med våra cirkulära affärsmodeller och lösningar?

 • NMC Myntkabinettet, Slottbacken 6 Stockholm Sweden (map)
Screen Shot 2018-09-07 at 09.24.49.png

NMC bjuder in till seminarium den 19 september om hur långt företag i Sverige kommit med den cirkulära omställningen och hur organisationer kan komma igång med att skapa cirkulära affärer och lösningar. Inbjudna talare är Cradlenets ordförande Elin Bergman och Ragn-Sells hållbarhetschef, Per Larshans.

Anmälan och mer information >>

NMC skiver:

"Ett hållbart näringsliv måste lämna linjära materialflöden bakom sig och gå över till cirkulära flöden där resurser återanvänds eller återskapas på ett sätt som maximerar dess värde. Enligt en marknadsundersökning som lanserades av nätverket Cradlenet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Cerise, Ragn-Sells och Nordea i maj i år är det dock endast en tredjedel av Sveriges största börsbolag som arbetar med cirkulär ekonomi på en strategisk nivå idag.

Vi har bjudit in Cradlenets ordförande Elin Bergman att presentera resultat och slutsatser från ovan kartläggning. Vi har också bjudit in Pär Larshans, hållbarhetschef hos Ragn-Sells, som kommer att berätta om hur Ragn-Sells anammat konceptet cirkulär ekonomi som utgångspunkt för sin affär och hur det i konkreta termer påverkar deras sätt att arbeta såväl internt som externt med leverantörer, kunder och andra intressenter.

Vi avslutar seminariet med att diskutera vilka konkreta steg vi kan och bör ta för att påbörja resan mot cirkulära affärsmodeller och lösningar. Vilka är de viktigaste åtgärderna som vi behöver vidta och tillsammans med vem?

Program:

14.00– 15.00 (webbsänds)

 • Elin Bergman, ordförande för Cradlenet: Hur ser arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi ut och vilka hinder och möjligheter finns? Vilka branscher har kommit längst och vilka ligger efter?

 • Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells: Hur har Ragn-Sells anammat cirkularitet i sin affär och sätt att arbeta?

15.00 – 15.15

 • Paus

15.15 – 16.30 (webbsänds ej)

 • Diskussion/workshop: Hur kommer vi igång med våra cirkulära affärsmodeller och lösningar?

Övrig information

Sista anmälningsdag: 10 september

Deltagare: Seminariet är öppet för alla. NMC:s medlemmar deltar kostnadsfritt. Kostnad för övriga se nedan.

Kostnad samt anmälan för icke NMC-medlemmar: Kostnaden för icke medlemmar är 800 kr + moms för deltagande på plats och 500 kr + moms för deltagande via webben. Betalning sker via faktura. OBS, anmälan är bindande, ingen återbetalning sker!

Anmälan görs genom att skicka nedan information till info@nmc.a.se. Informationen kommer endast att användas som underlag för vår planering och uppföljning av mötet, samt för fakturering.

 • Eventet du önskar delta vid

 • Deltagade på plats eller på webben

 • Förnamn Efternamn

 • E-post

 • Befattning

 • Företag/organisation

 • Faktureringsadress

Avbokning: Vid förhinder ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats åt någon annan samt anpassa vår beställning av förtäring och dryck.

Webbsändning: Länken till webbsändningen skickas ut två dagar innan seminariet.

Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45."

 

Earlier Event: September 10
Konferens - Cirkulära Affärer
Later Event: September 14
C2C Congress 2018