Back to All Events

Workshop Återvinning och industriell symbios - IVAs projekt ReCE


  • IVA Konferencecenter 16 Grev Turegatan Stockholm, Stockholms län, 114 46 Sweden (map)
Capture.JPG

IVA bjuder in till workshop om återvinning och industriell symbios!

Anmälan och mer information >>

Vi bjuder in till projektets andra ämnesworkshop av fem – Återvinning och industriell symbios.

Dagen inleds med spännande inspirationsföreläsningar av Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik, Linköpings universitet, Emma Dalväg, hållbarhetskonsult, Coest och Pär Larshans, hållbarhetschef, RagnSells.

Därefter delas samtliga deltagare in i ämnesvisa delprojektgrupper efter eget val och genomför ett intensivt workshop-arbete. Dagen mynnar ut i att man tillsammans tar fram ett strategidokument kring återvinning och industriell symbios inom delprojektområdet.

Workshopen genomförs enligt RIKA-modellen (Research, Idé, Koncept, Action), en väl beprövad modell för att nå mål och resultat runt komplexa problemställningar.

Du kommer att kunna välja vilken workshopgrupp du vill delta i via anmälningsformuläret. Alternativen är:

  • Livsmedel – mätning och minskning av matsvinn

  • Lokaler – ökad delning av lokaler

  • Mobilitet – resurseffektiv mobilitet för gods och personer

  • Textil – ett resurseffektivt, cirkulärt textilflöde och

  • Plast – plastens roll i ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle

Varmt välkomna

IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi för samman näringsliv, forskning, organisationer och politik för att driva på Sveriges utveckling mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Här kan du läsa mer om projektet.

Earlier Event: September 10
Konferens - Cirkulära Affärer
Later Event: September 10
Konferens - Cirkulära Affärer