Back to All Events

Klimatriksdagen - seminarium om Cradlenets och Ragn-Sells motioner till Svenska klimatpolitik


  • Stockholms Universitet, Alua Magna Frescativägen Stockholm, Stockholms län, 114 18 Sweden (map)
Klimatriksdagen.png

Cirkulär ekonomi - en nödvändighet för nå klimatmålet!

Den 4-6 maj anordnas klimatriksdagen på Stockholms Univeristet och den 5 maj kl 14.40-15.25 är ni varmt välkomna att lyssna och inspireras när Cradlenet och Ragn-Sells presenterar sina motioner för svensk klimatpolitik. Motionerna handlar om att öka samverkan kring cirkulära innovationer genom att avtala bort regelmässiga hinder, om att ersätta avfallstrappan med en modell som i stället handlar om resurshushållning och om att skapa ett större cirkulärt flöde av fosfor som idag är en resursbrist och vars brytning är en klimatbov. 

Klimatfrågan är en ödesfråga för människan och det finns lösningar! Många är dock småskaliga, hindras av gällande regelverk eller kräver samverkan från att gå från en idé till en fungerande lösning. Cradlenet och Ragn-Sells vill accelerera Sveriges omställning till en cirkulär eknomi och se till att regeringen tar frågan på allvar eftersom omställningen är en nödvändighet för att Sverige ska fortsätta vara ett starkt välfärdsland och bli fossilfri 2045.

Seminariet börjar med att Cradlenet och Ragn-Sells presenterar sina motioner. Presentationerna följs av ett panelsamtal med flera spännande gäster och en heta stolen session med publiken som utfrågare. Omröstning i salen sker genom handuppräckning.

Varmt välkommen!

Aktuella motioner:

* Cradlenet: Cirkulär samverkan en nödvändighet för att nå klimatmålen".
*
Ragn-Sells: "Fosfor viktig resurs, dagens bytning en klimatbov, cirkulär lösning finns". 

Värd: Ragn-Sells (Pär Larshans, hållbarhetschef) och Cradlenet (Elin Bergman, ordförande)

Deltagare : Pär Larshans (Ragn-Sells, hållbarhetschef), Elin Bergman (Cradlenet, ordförande), Rebecca Allen Lamptey (Cradlenet, styrelseledamot)

Anmälan till Klimatriksdagens seminarier sker via Klimatriksdagens hemsida >>