Back to All Events

Kostandsfri onlinekurs i produktutveckling för en cirkulär ekonomi

Online.JPG

Vill du lära dig produktutveckling för en cirkulär ekonomi? Delta i en kostnadsfri onlinekurs. Kursen har utvecklas i ett europeiskt samarbete, där Swerea ingår.

Målet är att såväl studenter som yrkesverksamma ingenjörer på ett enkelt sätt via onlinekurser ska kunna öka sin kompetens om hur man konstruerar produkter som passar i en cirkulär ekonomi.

Kurserna kommer att omfatta flera aspekter som att ta fram produkter som:

  • fungerar i en delningsekonomi, med flera användare
  • är enkla att reparera
  • går att återanvända eller vars delar kan återanvändas
  • konstruerats så att dess material lätt kan återvinnas

Utbildningen förbereder på så vis individer och organisationer på en Cirkulär Framtid, där man har behov av helt nya kompetenser. Anmälan görs på sidan www.edce-mooc.org

Utbildningsplattformen är framtagen av Technische Universiteit Delft, Technische Universität Clausthal (TU Clausthal, Clausthal University of Technology), Leiden Science - Universiteit Leiden och Swerea  och finansierad av EIT RawMaterials (EU).

Läs mer >>