Back to All Events

Sveriges innovationsrikstag om cirkulär ekonomi


  • Science Park Borås 3b Skaraborgsvägen Borås, Västra Götalands län, 506 30 Sweden (map)

Sverige Innovationsriksdag är en nationell konferens som arrangeras årligen och som samlar "kärnan av Sveriges innovationskraft". Detta år arrangeras konferensen i Science Park Borås den 10-11 april och kommer bland annat att handla om hur ny teknologi skapar möjlighet för cirkulära affärer, om hur Västra Götalandsregionen jobbar med "smart specialisering" och om hållbara jobb.

Anmälan och mer information >>