Back to All Events

Lubric breakfast seminar

Lubric.JPG

Lubric är Lunds Universitets center för forskning inom biobaserad industri. Den 7 december anordnas ett frukostseminarium för att främja samarbete för framtagande av nya biobaserade produkter och processer (seminariet är på engelska). För anmälan och mer information >>

Mer om Lubric:

“Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. 

Vidare stödjs LUBIRC av Lunds Universitet som ett tematiskt samverkansinitiativ med syftet att även stärka samverkan inom universitet samt att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär och biobaserad ekonomi. “

Earlier Event: December 5
Julfrukost och cirkulär ekonomi
Later Event: December 11
CIRKULÄRT SAMHÄLLE 2030