Back to All Events

Årsmöte 2018

  • Handelshögskolan 65 Sveavägen Stockholm, Stockholms län, 113 50 Sweden (map)
Årsmöte_.PNG

Inbjudan till Cradlenets årsmöte 2018

Tid: 20 februari, Öppet Medlemsmöte klockan 17.00 -18.00, Årsmöte 18.00- 20.00
Plats: Handelshögskolan, Sveavägen 65, Stockholm

Alla är välkomna befintliga medlemmar såväl som icke medlemmar. Anmäl dig till mötet senast den 10 februari via email: osa@cradlenet.se Vi bjuder på lättare förtäring under mötet så ange gärna eventuella allergier eller behov av specialkost.

Endast medlemmar äger rätt att motionera till årsmötet. Motioner till årsmötet ska vara inne senast torsdagen den 18/2 för att tas upp till behandling. Skicka din motion till info@cradlenet.se

Nominera till styrelse och revisorsuppdrag
Valberedningen efterlyser förslag på personer som är intresserade att ingå i styrelsen eller åta sig andra operativa uppdrag för nätverket under 2018. Valberedningen leds av Pia Jertfelt och Fredrik Wallenholm.
Maila de ni nominerar senast den 18/2 till: fredrik@allies.se

Agenda:
18:00 Moderator hälsar välkommen och presenterar Cradlenets Vice Ordförande
18:10 Michiel van Noord presenterar Cradlenets verktygslåda för cirkulär affärsutveckling
18:25 Frågestund
18:30 Årsmötet öppnas
19:30 Speed-dating med nya styrelsen

 Välkommen till årsmötet!
/Elin Bergman, Vice ordförande

Dagordning till årsmötet
1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.    Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
4.    Fastställande av röstlängd
5.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
6.    Fastställande av dagordning
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse
8.    Revisorernas berättelse
9.    Fråga om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
10.  Val av styrelse: ordförande, kassör och övriga ledamöter
11.  Val av revisor
12.  Val av valberedning
13.  Behandling av inkomna motioner
14.  Fastställande av medlemsavgifter
15.  Övriga frågor 

Öppet medlemsmöte innan årsmötet 17:00-18:00
Cradlenet har som ambition att fyra gånger om året bjuda in organisationerna som är medlemmar i Cradlenet till medlemsmöten. Innan detta årsmöte tänkte vi nu bjuda in våra nuvarande medlemmar, men också ni som funderar på om er organisation ska bli medlem. Så nu har ni chansen att prata med oss i styrelsen om året som gått men även nätverka med varandra och se om det är något för er!
Maila osa@cradlenet.se om ni vill delta. Varmt välkommen!

Tyck till om Cradlenet!

Vi tänkte även passa på att fråga er vad ni tycker om Cradlenets arbete under året, så tyck till i vår medlemsundersökning här.

Vill du skicka in ytterligare synpunkyter eller förslag på vad Cradlenet borde fokusera på under året så får ni gärna maila oss: info@cradlenet.se

Glöm inte att betala in årets medlemsavgift!
Är du medlem i Cradlenet eller vill du bli ny medlem för att stödja accelerationen av cirkulär ekonomi i Sverige så är ni varmt välkomna att betala in årsavgiften på: Plusgiro 544585-3. Glöm inte att ange namn, epostadress och år i meddelandefältet!