Back to All Events

Seminarium: Verktyg för cirkulär affärsutveckling

Hur kan ett företag ställa om till en cirkulär affärsmodell? Cradlenet har i en förstudie utvärderat etablerade verktyg för cirkulär affärsutveckling. Detta seminarium ger nya insikter om hur olika verktyg kan stödja ett företags arbete med att skapa nya cirkulära affärsmodeller. Studien kommer att presenteras och tillsammans med ledande forskare på ämnet och företag som både deltagit i studien och som jobbar med cirkulär ekonomi diskuterar vi vilka framgångsfaktorerna är för att företag ska öka innovationstakten för nya cirkulära affärsmodeller.

Datum: 25 oktober
Tid: kl 8.30-9.40 (frukost serveras kl 8.00)
Plats: Handelshögskolan, Sveavägen 65
Anmälan: osa@cradlenet.se

Seminariet och frukosten är kostnadsfria. Vid frånvaro utan avanmälan debiteras 200 kr.

Program

8.00 – 8.30: Mingel och frukost 8.30 – 9.40:

  • Emma Enebog, ordförande i Cradlenet, och Susanne Sweet, Docent på Handelshögskolan, hälsar alla välkomna och ger en introduktion till seminariet.
  • Panelsamtal om typiska utmaningar med att utveckla cirkulära affärsmodeller. Deltagare: Susanne Sweet (Docent, Handelshögskolan), Nina Torlén (Hållbarhetschef, Granit), Ian Hamilton (Affärsutvecklare, Econova Recycling) och deltagare från NCC.
  • Mot en verktygslåda för cirkulär affärsutveckling! Michiel van Noord (konsult m. inriktning cirkulär ekonomi, Esam AB) och Carl Arvid Dahlöf (konsult, inno AG) presenterar resultatet av förstudien om verktyg för cirkulära affärsmodeller.
  • Ian Hamilton (Affärsutvecklare, Econova Recycling AB) berättar om vikten av ett bra urval av kvalitetssäkrade verktyg för en cirkulär affärsutveckling. Vilka verktyg är särskilt intressanta och varför?
  • Paneldebatt –  hur ska fler företag komma igång med att skapa cirkulära affärsmodeller? Deltagarna är samma som i panelsamtalet.
  • Avslut

Varmt välkomna!

Namn *
Namn