Back to All Events

Studiebesök: ReTuna återbruksgalleria

I samband med regeringens utredning om cirkulär ekonomi och utredningens förslag om att stärka kommunernas ansvar för att förebygga avfall anordnar Cradlenets medlemmar en studieresa till återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna kommun. ReTuna är ett exempel på hur kommunala verksamheter och hushåll kan minska sitt avfallet genom återbruk och återanvändning. Läs mer om ReTuna >>

Studiebesöket görs både i gallerian och Eskilstuna Folkhögskola. Eskilstuna Folkhögskola bedriver sin ettåriga utbildning Recycle Design – Återbruk i samma byggnad om ReTuna.

Alla är välkomna och besöket är kostnadsfritt!

Datum och tid: 13 oktober, samling kl 09.00 i tunnelbaneuppgången till Tekniska Högskolan, Stockholm.

Ankomst och avgång: ankomst till ReTuna ca. kl 10.30. Avgång till Stockholm, ca. kl 14.

Transport: SJ-tåg eller eventuellt samåkning i bil.

Anmälan och frågor skickas till: johan.sidenmark@ncc.se