Om cradlenet.png

Cradlenets historia

Cradlenet grundades 2009. Namnet Cradlenet var inspirerat från konceptet, och den då snabbt växande rörelsen, Cradle to Cradle som lyfter vikten av att gå ifrån vagga till grav (linjärt)till vagga till vagga (cirkulärt). Kärnan i verksamheten är och var från start¸ att ge inspiration, kunskap och skapa goda möten mellan företag, organisationer och människor.

2012 började Cradlenet hämta inspiration och definiera cirkulär ekonomi enligt the Ellen MacArtur Foundations (EMF) modell. 2013 bjöds Dame Ellen MacArthur in till en konferens som arrangerades av Cradlenet, KTH och CITIES. Besöket och föreläsningen var betydande för spridningen av Cirkulär ekonomi i Sverige.

Cradlenet idag

Cradlenet är Sveriges plattform för kunskap om, och nätverkande kring, cirkulär ekonomi. Cradlenets arbete syftar til att accelerera Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. Vi skapar goda möten mellan företag, organisationer och mäniskor för att ge inspiration, energi och kunskap om det senaste i ämnet. Alla våra seminarier är öppna och vi erbjuder medlemmar i Cradlenet unika nätverksträffar där möjlighet till fördjupande kunskaper, workshops och diskussioner ges. Cradlenets informationsspridning sker även i media, på social medier, hemsidan och genom Cradlenets nyhetsbrev.

Cradlenet är en obunden organisation och vårt arbete drivs av styrelsen, som är lokaliserad i Stockholm, och av våra lokala nätverk i Umeå, Malmö och Göteborg.

Medlemskap kan ansökas av både företag och privatpersoner. Medlemskapet ger möjlighet till att delta i Cradlenets medlemsträffar och det ger även andra förmåner. Medlemskapet ger också stöd och finansiering till Cradlenets verksamhet. Välkommen som medlem i Cradlenet.

Vill du eller din organisation sprida cirkulär ekonomi och skapa goda möten på din ort/region? Då erbjuder vi möjligheten att starta ett lokalt nätverk.