Cradlenet i media

IT.JPG

"IT-utrustning skrotas - helt utan reflektion"

Debatt [SvD]: "Studien visar att 29 procent [myndigheter och stora företag i Sverige] regelmässigt skrotar sina datorer trots att merparten av produkterna skulle kunna återanvändas. Ytterligare fem procent lägger utrustningen i förråd där de knappast gör någon nytta. Över en tredjedel väljer med andra ord medvetet att inte ta vara på produkternas värde. Resten går tillbaka till leasingbolag som i sin tur ofta skrotar produkterna. En fjärdedel låter utrustningen gå till återanvändning – och det är positivt."
Publicerad: 2018-06-27

Läs artikeln >>

AH.JPG

"Regeringen måste sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi"

Debatt [Aktuell Hållbarhet]: "Om regeringen menar allvar med beslutet att ställa om till en cirkulär ekonomi så måste nationella mål och handlingsplaner tas fram, annars riskerar vi att hamna efter i den globala utvecklingen" Det skriver Elin Bergman (Ordförande, Cradlenet), Åsa Stenmark (Resursexpert, IVL) och Pär Larshans (Hållbarhetschef, Ragn-Sells).
Publicerad: 2018-06-11

Läs artikeln >>