Forskningsrapporter och böcker

På denna sida hittar du en samling av rapporter och böcker som Cradlenet rekommenderar för den som vill lära sig mer om cirkulär ekonomi.

CN.JPG

Cities and Circular Economy for Food

Producerad av: the Ellen MacArthur Foundation

Publicerad: 2019

“By making great strides in productivity, the industrial food system has managed largely to meet the demands of a growing global population. However, this approach to food production, and the management of food by-products, is endangering biodiversity and human health. It has become clear that this food system is no longer fit for the 21st century and that a new model is required.

Launched at the World Economic Forum Annual Meeting 2019 in Davos, Cities and Circular Economy for Food explores the benefits of the transition to a regenerative food system. With analytical support from SYSTEMIQ, the research outlines a vision underpinned by circular economy principles, where food production improves rather than degrades the environment and where people have access to healthy and nutritious food. Given that 80% of all food will be consumed in cities by 2050, the report highlights their critical importance in triggering the shift towards a regenerative system fit for the long term. Three main ambitions emerge: source food grown regeneratively, and locally where appropriate; make the most of food (use by-products more effectively, prevent waste); design and market healthier food.”

Läs rapporten >>

CN.JPG

Framtider bortom BNP-tillväxt

Producerad av: KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)

Publicerad: 2018

“Forskningsprogrammet “Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande” (www. bortombnptillvaxt.se) är en stark forskningsmiljö finansierad av Formas som har löpt från våren 2014 till hösten 2018. Genom att samla ett stort antal forskare inom olika discipliner och i samverkan med samhällspartners, har programmet undersökt knäckfrågor och förutsättningar för att planera för en hållbar framtid bortom BNP-tillväxt. […]

Fyra scenarier för Sverige 2050 har tagits fram som illustrerar de olika inriktningar som samhället skulle kunna ta för att nå de uppsatta hållbarhetsmålen. Scenarierna målar upp bilder av framtida samhällen som inte behöver bygga på nuvarande ekonomisk logik och är istället utformade utifrån fyra olika alternativa strategier: Kollaborativ ekonomi, Lokal självförsörjning, Automatisering för livskvalitet och Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten “

Läs rapporten >>

CE.JPG

Circular economy business models for the manufacturing industry

Producerad av: Sitra, Technology Industries of Finland and Accenture

Publicerad: 2018

“This playbook is tailored to companies in the Finnish manufacturing industry, giving detailed examples for the following four sub-sectors:
Machinery & Equipment, (2) Marine, (3) Energy and (4) Transportation

It specifically addresses companies that want to:
-
Better meet customer expectations and deliver customer outcomes
- Enable outcome-oriented solutions and new levels of efficiency through technology and digitalisation
- Improve resource utilisation and mitigate risk from regulatory, investor and societal pressures

The playbook calls for action by:
-
Describing the rationale for why circular economy is relevant (Chapter 1)
- Identifying circular business models with highest value potential per sub-sector (Chapters 2 & 6)
- Outlining required organisational and operational changes (Chapters 3 & 4)
- Providing a blueprint of a transformation journey for companies to achieve circular advantage (Chapter 5)”

Läs rapporten >>

Exponential Climate Action.JPG

Exponential Climate Action

Producerad av: Sitra och Futurearth

Publicerad: 2018

“The Paris Agreement’s goal to reduce the risk of dangerous climate change can be achieved if greenhouse gas emissions peak by 2020, halve by 2030 and then halve again by 2040 and 2050. This is now technologically feasible and economically attractive but the world is not on this path. This roadmap focuses on the immediate priorities, and has three purposes:

To communicate the pace, scale and systemic nature of the necessary economic transformation.

To connect the exponential scaling potentials in the digital revolution to the climate challenge.

To support momentum across policy, markets and technology.”

Läs rapporten >>

CNCNCNC.JPG

Circular economy finance guidelines

Författare: Medlemmar i FinanCE: ABN, AMRO och Robabank
Publicerad: 2018

The transition towards a circular economy is expected to generate multiple economic, social and environmental benefits. Financiers play an important role in accelerating this transition by facilitating finance for businesses and projects applying circular economy business models.
In December 2014 the FinanCE working group was founded by PGGM and brought together a group of organizations1 related to the world of finance that were interested in the transition to a more circular economy. The group was supported by the Ellen MacArthur Foundation.
For this publication the FinanCE members ABN AMRO, ING and Rabobank sought active support and feedback from all FinanCE Working Group Members. The overarching goal is to create and stimulate a common understanding of circular economy finance.
This common understanding will accelerate financing and investing in circular business models. Especially since the market lacks guidance on how to uniformly define and apply circular economy thinking.
These Circle Economy Finance Guidelines aim to enable, stimulate and develop the key role finance can play in the transition towards a circular economy.

Läs rapporten >>

SB Insight.JPG

Kartläggning av cirkulär ekonomi på svenska storbolag

Producerad av: Cradlenet, IVL Svenska Miljöinstitutet Cerise, Ragn-Sells och Nordea genom SB Insight
Publicerad: 2018

Regeringen har beslutat att Sverige behöver ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaerad ekonomi för att vi ska leva upp till de internationella klimatmålen samt målen i Agenda 2030. Med en ny marknadsundersökning genomförd av Cradlenet, IVL Svenska Miljöinstitutet Cerise, Ragn-Sells och Nordea maj 2018 kartläggs hur de svenska storbolagen arbetar med cirkulär ekonomi idag samt vilka utmaningar och möjligheter de ser.

Läs rapporten >>

Sitra.JPG

Circular economy - a powerful force for climate mitigation

Författare: Sitra
Publicerad: 2018

This report investigates how a more circular economy can contribute to cutting CO2 emissions. It explores a broad range of opportunities for the four largest materials in terms of emissions (steel, plastics, aluminium, and cement) and two large use segments for these materials (passenger cars and buildings). The key conclusion is that a more circular economy can make deep cuts to emissions from heavy industry: in an ambitious scenario, as much as 296 million tons CO2 per year in the EU by 2050, out of 530 Mt in total – and some 3.6 billion tonnes per year globally. Making better use of the materials that already exist in the economy thus can take EU industry halfway towards net-zero emissions. Moreover, doing so often is economically attractive. Initiatives for a more circular economy therefore deserve a central place in EU climate and industrial policy.

Läs rapporten >>

IVL.JPG

Renewable materials in the circular economy

Författare: IVL
Beställd av: Essity, Tetra Pak, IKEA and Royal DSM
Publicerad: 2018

Miljövinsterna med att recirkulera förnybara material borde få en mer framträdande roll i den cirkulära ekonomin. Det lyfter IVL Svenska Miljöinstitutet fram i en rapport för företagen Essity, Ikea, Tetra Pak och Royal DSM. Rapporten har sammanställt ett antal exempel med livscykelanalyser som visar att förnybara material som till exempel trä, papper och textil kan minska miljöpåverkan, både när de används som råmaterial i stället för icke-förnybara material och när de återanvänds eller återvinns. Rapporten lyfter också fram behovet av att integrera begreppen cirkulär ekonomi och bioekonomi – som båda är avgörande för den svenska ekonomin.

Läs rapporten >>

Capture.PNG

The Circularity GAP report, 2018

Författare: CircleEconomy
Publicerat: 2018

Our world is only 9,1% circular, leaving massive "Circularity Gap".
This alarming statistic is the main output of this first Circularity Gap Report, in which we launched a metric for the circular state of the planet. Taking the United Nations' Emissions Gap Report as inspiration, teh Circularity Gap Report provides a framework and fact-base to measure and monitor progress in bridging the gap, year on year. Being able to track and target performance via the Global Circularity Metric will help us engage in uniform goal-setting and guide future action in the most impactful way.

Läs rapporten >>

SB.PNG

The Nordic Market for Circular Economy

Författare: SB Insight
Publicerat: 2018

The report contains many exciting news! The report builds on SB Insight's circular economy report from 2017, taking it one step further. In addition to an analysis of the changes in the market from the previous year, more focus is placed on the outside world, trends and more in-depth insights about the thoughts and behaviour of consumers and decision makers, as well as the challenges and opportunities they face when it comes to circular economics.

The reports are based on surveys performed in Sweden, Norway, Finland and Denmark. We have interviewed consumers and corporate decision makers (B2B) about their views on Circular Economy and its components.

Medlemmar i Cradlenet får rabatt på SB Insights rapporter.
Läs mer och beställ här >>

Plastics_2.PNG

The New Plastics Economy

Författare: Ellen MacArthur Foundation, World Economic Forum and McKinsey & Company
Publicerad: 2016

Applying circular economy principles to global plastic packaging flows could transform the plastics economy and drastically reduce negative externalities such as leakage into oceans, according to this new report. The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics provides, for the first time, a vision of a global economy in which plastics never become waste, and outlines concrete steps towards achieving the systemic shift needed.

Läs rapporten här >>

Vad är CE.JPG

Vad är cirkulär ekonomi?

Författare: Pär Frick och Magnus Hedenmark
Utgiven: 2016

Boken förklarar på ett lätt, konkret och inspirerande sätt Cirkulär Ekonomi med mängder av konkreta exempel och illustrationer. Den innhåller bland annat "värdetrappan" som visar hur den cirkulära ekonomin bevarar resurer med hög kvalitet som gör det lönsamt att återvinna och återanvända material.

För att återanvända och återvinna material med hög kvalitet, behövs cirkulär design. I kapitlet om cirkulär design finns bland annat Biomimik, som handlar om hur vi kan använda designlösningar från naturen.

En central del av den cirkulära ekonomin är att använda förnyelsebar energi, det tillsammans med smartare design och produktion minskar utsläppen av växthusgaser.

Läs mer och beställ här >>

Cirkulär kemi.JPG

Cirkulär Kemi

Författare: Magnus Hedenmark
Utgiven: 2016

Boken beskriver de utmaningar som kemikaliesamhället står inför idag, men också varför dagens sätt att hantera dessa inte fungerar särskilt bra. Författaren gör upp med gamla tankesätt inom princip alla delar i samhället, inom såväl myndighetsstyrning, affärsstrategier, vetenskapen, det civila samhället och inte minst kemiindustrin.

Den cirkulära kemin beskrivs som ett affärstrategiskt nav i den cirkulära ekonomin. Här föreslås istället nya kreativa arbetssätt där cirkulär ekonomi är målsättningen och hur giftfria varor kan skapa vinster för både företagen och samhället i stort.

Läs mer och beställ här >>

25666232.jpg

Waste to wealth

Författare: Peter Lacy and Jakob Rutqvist
Utgiven: 2015

Waste to Wealth proves that "green" and "growth" need not to be binary alternatives. The book examines fice business models that provide circular growth from deployinh sustainable resources to the sharing economy before setting out what business leaders need to do to implement the models successfully.

Beställ här >>

EMF.PNG

Towards the Circular Economy Vol. 1: an economic and business rationale for an accelerating transition

Författare: The Ellen MacArthur Foundation
Publicerad: 2012

Den första rapporten som Ellen MacArthur Foundation släppte om cirkulär ekonomi.

Using product case studies and economy-wide analysis, this report details the potential for significant benefits across the EU. It argues that a subset of the EU manufacturing sector could realise net material cost savings worth up to US 630 billion p.a. towards 2025 - stimulating economic activity in the areas of product development, remanufacturing and refurbishment.

Läs rapportern här >>

cradle-to-cradle.jpg

Cradle to Cradle: Remaking the way we make things

Författare: Michael Braungart och William McDonough
Utgiven: 2002

Boken som startade den cirkulära vågen och gjorde att Cradlenet startade. Läs den!

"Reduce, reuse, recycle" urge everyine to do more with less in order to minimize damage. But as this visionary book argues, this approach perpetuates a one-way, "cradle to grave" manufacturing model that dates to the Industrial Revolution and casts off as much as 90 % of the materials it uses as waste, much of it toxic. Why not challenge the notion that human industry must inevitably damage the natural world? In fact, why not take nature itself as our model? A tree produces thousands of blossoms in order to create another tree, yet we do not consider its aboundance wasteful but safe, beautiful and highly effective; hence, "waste equals food" is the firts priciple the book sets forth. Products might be designed so that, after their useful life, they provide nourishment for something new - either as "biological nutrients" that circular within closed-loop industrial cycle, without being "downcycled" into low-grade uses.

Läs mer och beställ här >>