Lästips!

cradle-to-cradle.jpg

Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things Michael Braungart, William McDonough

Boken som startade den cirkulära vågen och gjorde att Cradlenet startade. Läs den! 

"Reduce, reuse, recycle" urge everyone to do more with less in order to minimize damage. But as this visionary book argues, this approach perpetuates a one-way, "cradle to grave" manufacturing model that dates to the Industrial Revolution and casts off as much as 90 percent of the materials it uses as waste, much of it toxic. Why not challenge the notion that human industry must inevitably damage the natural world?

Elaborating their principles from experience (re)designing everything from carpeting to corporate campuses, William McDonough and Michael Braungart make an exciting and viable case for change.

Waste to wealth.jpg

Waste to Wealth 
Peter Lacy,‎ Jakob Rutqvist

Waste to Wealth examines how the circular economy is disrupting the way we produce and consume products.

Accenture’s book, “Waste to Wealth,” examines how the transition to a circular economy may be the biggest revolution and opportunity for how we organize production and consumption in our global economy in 250 years. Powered by advances in digital, it represents a huge opportunity for companies to create a circular advantage.

The Accenture research indicates a $4.5 trillion reward for achieving sustainable businesses by 2030.

Towards the Circular Economy Vol. 1 hires.jpg

Towards the Circular Economy Vol. 1: an economic and business rationale for an accelerated transition
Ellen MacArthur Foundation


Den första rapporten som Ellen MacArthur Foundation släppte om cirkulär ekonomi. 

Using product case studies and economy-wide analysis, this report details the potential for significant benefits across the EU. It argues that a subset of the EU manufacturing sector could realise net materials cost savings worth up to $ 630 billion p.a. towards 2025—stimulating economic activity in the areas of product development, remanufacturing and refurbishment.

Vad är CE.JPG

Vad är cirkulär ekonomi?
Pär Frick och Magnus Hedenmark

Boken förklarar på ett lätt, konkret och inspirerande sätt Cirkulär Ekonomi med mängder av konkreta exempel och illustrationer. Den innhåller bland annat "värdetrappan" som visar hur den cirkulära ekonomin bevarar resurer med hög kvalitet som gör det lönsamt att återvinna och återanvända material.

För att återanvända och återvinna material med hög kvalitet, behövs cirkulär design. I kapitlet om cirkulär design finns bland annat Biomimik, som handlar om hur vi kan använda designlösningar från naturen.

En central del av den cirkulära ekonomin är att använda förnyelsebar energi, det tillsammans med smartare design och produktion minskar utsläppen av växthusgaser.

Cirkulär kemi.JPG

Cirkulär Kemi
Magnus Hedenmark

Boken beskriver de utmaningar som kemikaliesamhället står inför idag, men också varför dagens sätt att hantera dessa inte fungerar särskilt bra. Författaren gör upp med gamla tankesätt inom princip alla delar i samhället, inom såväl myndighetsstyrning, affärsstrategier, vetenskapen, det civila samhället och inte minst kemiindustrin. 

Den cirkulära kemin beskrivs som ett affärstrategiskt nav i den cirkulära ekonomin. Här föreslås istället nya kreativa arbetssätt där cirkulär ekonomi är målsättningen och hur giftfria varor kan skapa vinster för både företagen och samhället i stort.