Vad är cirkulär ekonomi?

 

 

Bildresultat för cirkulär ekonomi

Bild: (Nelson & Dubinovic, 2015)

Dagens linjära ekonomiska modell har visat sig ohållbar för både ekonomin, miljön och människor. Den orsakar bland annat brist på naturresurser, hög belastning på jordens ekosystem, prisfluktuationer på råmaterial och risker i leverantörskedjorna. Allt fler företagsledare och beslutsfattare förstår nu att den linjära ekonomiska modellen behöver ändras så att ekonomisk tillväxt frikopplas från råvaruuttag. Ett sätt att uppnå detta på är att övergå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi i vilken materialflöden är cirkulära så att produkter går att användas och konsumeras med minimalt råvaruuttag och genererat avfall. En cirkulär ekonomi säkrar materialtillgången, håller nere priserna på råvaror och har mycket lägre belastning på jordens ekosystem jämfört med den linjära ekonomiska modellen.

Vill du lära dig mer och djupdyka i ämnet? The Ellen MacArthur Foundation publicerar kontinuerligt nya rapporter om cirkulär ekonomi. Till rapporterna >>

 

65 Responses to "Vad är cirkulär ekonomi?"

Kommentera

  • Kontakt

    E-post: info[a]cradlenet.se