Lyckat seminarium om verktyg för cirkulär affärsutveckling!

Den 25 oktober anordnade Cradlenet ett seminarium om verktyg för cirkulär affärsutveckling. Under seminariet presenterades Cradlenets förstudie ”Mot en verktygslåda för cirkulär affärsutveckling” där Esam AB och Inno Group har studerat olika verktyg som finns i dag för cirkulär affärsutveckling. Dessa verktyg analyserades tillsammans med ett flertal olika företag i Sverige som arbetar med cirkulär ekonomi. Styrkor, svagheter och luckor hos varje verktyg identifierades och en process för cirkulär affärsutveckling föreslogs baserat på dessa. Förstudien kommer att följas av en vidare studie där ett verktyg som täcker och kompletterar befintliga verktyg skapas. Slutrapporten av förstudien kommer att publiceras i december.

Intresset för seminariet och förstudien var mycket stort och därför kan Cradlenet komma att anordna ”en favorit i repris”. Håll utkik i nyhetsbreven!

Presentationen av förstudien

Presentation från seminarium 25 oktober >>

Verktyg som studerades i förstudien

Befintliga verktyg för cirkulär affärsutveckling >>

 

 

Kommentera