Scenariobyggande med Cradlenet Väst 8 juni i samband med Open Source Circular Economy Days

Under Open Source Circular Economy Days den 8-12 juni arrangerar Cradlenet  Väst scenariebyggande tillsammans med Ekocentrum i Göteborg

Cradlenets lokalförening Cradlenet Väst arrangerar ett event där vi tillsammans bygger framtidsscenarier kring hur världen skulle kunna se ut I en cirkulär ekonomi. Detta kommer att göras utifrån olika aspekter och perspektiv beroende på deltagarnas intresseområden. Syftet är att hjälpa deltagarna att få bättre förståelse för vad cirkulär ekonomi egentligen kan innebära genom att arbeta med konkreta exempel inom vardagsnära företeelser. Workshopen kommer också att ge ökad förståelse för vilken typ av förändrade tankesätt som krävs I en cirkulär ekonomi.

Syftet är inte att ta fram det bästa scenariot och publicera detta utan främst är det processen som är relevant för deltagarnas ökade insikt och reflektion. Avsikten är att genom att använda de utmaningar vi har I vår vardag inom yrkes- eller privatliv och försöka lösa dessa med cirkulära principer snarare än som vi vanligen gör, med linjära.

Scenarierna kan baseras t ex på ett företag, ett material, en vardagssituation eller dylikt. Deltagarna föreslår ämnen och vi bygger scenarierna utifrån de som väljs ut av deltagarna.

Tid och plats

8 juni kl 17-20 på Ekocentrum i Göteborg.

Anmälan och mer information

Josefina Sallén, josi.sallen@gmail.com