…and then we took Berlin!

[Foto: Tina Axelsson]

Cradle Net och två av dess mer aktiva medlemmar – Bonkeli Design och Annika Matilda Wendelboe – bevistade Cradle to Cradle-festivalen i Berlin under helgen 11-13 mars. På festivalen ställer företag som arbetar enligt Cradle to Cradle-metoden ut produkter och information om sin verksamhet.

Cradle Nets Stuart Pledger och Jakob Hvistendahl höll en presentation för den samlade internationella åskådarskaran, som framför allt syftade till att förmedla att Cradle Net tänker ta lead på att få Sverige att bli en ledande nation inom cirkulär ekonomi och cradle to cradle-design.

[Foto: Johan Rutherhagen]

Festivalens höjdpunkt var visningen av Bonkeli Designs och Matilda Wendelboes respektive cradle-to-cradle-kollektioner, vilka togs emot med stående ovationer, med Michael Braungart i spetsen.

[Foto: Tina Axelsson]